Tuesday, August 29, 2017

FOKUS UTAMA BM UPSR 2017


FOKUS UPSR 2017
PEMAHAMAN BAHAGIAN A
Kuasai semua aspek Sistem Bahasa dalam DSKP
ASPEK  TATABAHASA  YANG  DIUJI
1.      Kata Ganti Nama (Morfologi)
2.      Kata Kerja
3.      Kata Adjektif
4.      Kata Hubung
5.      Kata Penguat
6.      Kata BIlangan
7.      Kata Arah
8.      Kata Ganda
9.      Penjodoh Bilangan
10. Peribahasa
11. Imbuhan
12. Penanda Wacana
13. Sinonim
14. Antonim
15. Pilih jawapan yang tepat (Sintaksis)
16. Pilih soalan yang tepat
17. Penggunaan kata banyak makna dalam ayat
18. Ayat sama maksud
19. Pilih ayat yang betul
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTfTjLAeu3f7fMi4D8MoYYDida0JFmvh_vt-dUyU0co0u_9OOW2PEMAHAMAN BAHAGIAN B
Soalan 21 dan Soalan 22 a)
a.     Isi tempat kosong dalam petikan
b.     Padanan
c.     Tulis ayat tanya berdasarkan jawapan
d.     Tulis ayat aktif dan ayat pasif
e.    
FOKUS
    Kata Hubung/Kata Sendi  /Kata 
    Nama/Kata Adjektif/Kata Kerja
 
Tulis cakap ajuk dan cakap pindah
f.        Tulis ayat yang betul.
g.     Tulis ayat songsang.
h.     Dan lain-lain


Soalan 22 b)
Soalan dialog yang menjurus kepada :
-memberikan respons terhadap ayat perintah**
-memahami pesanan dan menyampaikan pesanan**
**pastikan penggunaan kata gelaran dan kata ganti nama diri yang betul. Perhatikan
siapa yang lebih tinggi darjat  atau kedudukannya.**

Soalan 22 c)
Soalan peribahasa. Tumpukan pada buku teks.Tulis jawapan lengkap.Peribahasa meliputi perumpamaan, simpulan bahasa, kata-kata hikmat, bandingan semacam dan lain-lain.
FOKUS – Perumpamaan yang mudah.
 
 Contoh : Peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar tersebut ialah bagai aur dengan
tebing.

Soalan 23/24/25.
Rujuk contoh daripada Lembaga Peperiksaan dan Soalan 2016 sebagai garis panduan.
23    a) lengkapkan perkataan/rangkai kata/frasa
     b) soalan berdasarkan bahan stimulus
     c) padankan BETUL atau SALAH

24   a) berikan maksud / lengkapkan perkataan/rangkai kata/frasa
http://img02.tooopen.com/downs/images/2010/10/5/sy_20101005203637495042.jpg    b) soalan berdasarkan stimulus
    c) soalan berdasarkan stimulus
    d) soalan KBAT berbentuk memberikan penjelasan.

25   a) berikan maksud
b) soalan berdasarkan stimulus
c) tandakan  √ atau X
d) soalan KBAT berbentuk memberikan penjelasan
       ***Jawapan boleh diperoleh daripada SOALAN dan STIMULUS.
 
                   TEKNIK PENTING BAHAGIAN B
1.                                        Baca soalan
2.                                        Lihat markah
3.                                       Tulis jawapan berdasarkan 
                             markah yang diperuntukkan.
 
 


** Bentuk stimulus yang boleh disoal ialah petikan, jadual, graf, gambar, iklan, puisi, carta dan lain-lain. Calon-calon diminta untuk memahirkan diri dalam semua bentuk stimulus.
** Fokus soalan menjurus kepada : Siapakah/Bagaimanakah/Mengapakah/Apakah/Berikan pendapat/Bilakah dll…….

                                        FOKUS UPSR 2017
BAHAGIAN A (MEMINDAHKAN MAKLUMAT)
Arahan soalan – Tulis lima ayat tentang AKTIVITI / SUASANA / GAMBAR / CARA-CARA /
KEPENTINGAN/  FAEDAH / KEGUNAAN / TAJUK
FOKUS UTAMA :
Aktiviti / Suasana / Gambar : Sukan, Hari Kebangsaan, Gotong-royong, Kantin, Pusat Sumber, Halaman rumah, Ruang tamu, berkelah
Cara-cara : Murid Cemerlang, Menjaga Kesihatan, Keselamatan Jalan Raya, Menjaga Kebersihan, Mengisi Masa Lapang
Kepentingan : Mematuhi peraturan di Pusat Sumber, Kantin, Jalan Raya, Menjaga Kesihatan/Kebersihan, Bersukan
TAMBAHAN : 
 


TIP PENTING :
l  **Menulis ayat dengan peluasan subjek atau peluasan predikat dalam pelbagai situasi
NOTA PENTING : SK 2016 – Bantuan yang diberikan kepada mangsa banjir / SJK 2016 – Aktiviti program keceriaan kawasan sekolah
 
 

BAHAGIAN B (MENULIS ULASAN)
Arahan soalan : Tulis ulasan tentang PETIKAN / GAMBAR / IKLAN / NOTIS / JADUAL DLL
Pastikan anda MEMBACA dan MEMAHAMI KEHENDAK ARAHAN soalan. Soalan boleh menjurus kepada : tentang / cara-cara / langkah-langkah dll
Tip Penting :
l  Mengulas dengan memberikan pendapat atau pandangan atau rumusan yang bertepatan / bersesuaian/ relevan / berdasarkan stimulus.
l  40 hingga 70 (SJK) / 50 hingga 80 patah perkataan dalam perenggan (SK)(1, 2 atau 3 perenggan)
l  Tulis semua idea tersurat berdasarkan stimulus dan sekuranmg-kurangnya 1 idea tersirat untuk mendapat markah aras cemerlang.
***Dicadangkan ulasan ditulis dalam 3 perenggan
    Perenggan pertama mula dari tepi.

 
NOTA PENTING : SK 2016 – Kes demam denggi / SJK 2016 – Amalan gaya hidup sihat
 
 BAHAGIAN C (MENULIS KARANGAN)
**Baca arahan soalan dan kenal pasti soalan dan formatnya. Pilih karangan yang anda
dapat hasilkan/tulis dengan baik. 

TIP PENTING :
l  Karangan Berformat atau Tidak Berformat : Dua-dua soalan karangan boleh satu berformat dan satu tidak berformat / dua-dua berformat / dua-dua tidak berformat.
l  Panjang karangan antara 70 hingga 100 (SJK) / 80 hingga 120 patah perkataan (SK)
l  Mula perenggan pertama dari tepi.


Jenis karangan
Perkara Penting
Karangan Cerita
Mesti ada jalan cerita (yang menarik).
ELAKKAN –cerita tentang mimpi,tidak logik/khayalan
Karangan Fakta
Mesti ada pendahuluan dan penutup
Isi lengkap:Isi-huraian-contoh  ( 3 -4 isi)
Surat Kiriman Rasmi
Format mesti betul *Biasanya kepada guru/guru besar
Memohon sesuatu/Memberikan alasan
Surat Kiriman Tak Rasmi
Format mesti betul/kata panggilan betul/*biasanya kepada kawan atau ahli keluarga
Syarahan
Kata alu-aluan  - terang maksud tajuk- huraian-kata sapaan –hujah (Isi-huraian-contoh )- penutup
Laporan
Format mesti betul / Tajuk-tujuan-aktiviti-harapan-tanda tangan pelapor. *Biasanya aktiviti sekolah
Berita
NAMA TEMPAT-tarikh- huraian yang lengkap tentang program/peristiwa yang berlaku
Ucapan
Kata alu-aluan-tema ucapan-kata sapaan- penutup.*Biasanya berkaitan dengan aktiviti sekolah atau sesuatu tajuk
Catatan Harian
Tarikh,Hari,Masa- huraian mengikut urutan masa.*Biasanya berkaitan diri sendiri, keluarga atau aktiviti di sekolah.
Dialog
Pastikan sama ada perbualan atau wawancara/temu ramah*Biasanya dengan guru, murid atau tokoh.

Bentuk Karangan Berformat
1.       Surat tidak rasmi         7. Laporan
2.       Surat rasmi                   8. Perbahasan
3.       Dialog                          9. Catatan
4.       Syarahan                    
5.     Ucapan (SK)
6.       Berita
Tidak Berformat
1.     Cerita (SJK)
2.       Melengkapkan cerita
3.     Keperihalan / Pengalaman (SJK)
4.       Autobiografi
5.       Biografi
6.     Fakta (SK)

FOKUS UTAMA : Format : Keperihalan/pengalaman, Laporan, Catatan, Syarahan, Cerita, Fakta, Surat Tak Rasmi
TAJUK SJK : Sambutan Hari Lahir, Lawatan ke tempat yang menarik, Gotong-royong, Orang yang disayangi, Guru Saya, Faedah Bersukan, Pentingnya Menjaga Kebersihan/Kesihatan, Amalan hidup sihat,  Perkhemahan, Perkelahan, Hari Sukan, Semangat Kejiranan, Sambutan Hari Kanak-kanak, Faedah Menabung, Murid Cemerlang, Kem Motivasi
TAJUK SK : Perkhemahan, Aktiviti masa cuti sekolah, Faedah Membaca, Lawatan, Pentingnya Menjaga Kebersihan/Kesihatan, Gotong-royong,  Sambutan Hari Kebangsaan, Tokoh Yang Dikagumi, Alam Sekitar, Gaya Hidup Sihat, Kawan Baik Saya, Sambutan Hari Kemerdekaan, Barangan Buatan Malaysia, Aktiviti Minggu Bahasa, Sambutan Hari Kanak-kanak, Murid Cemerlang
TAMBAHAN :
 
 
Fokus Utama Bahasa Melayu Penulisan SK/SJK 2017- Bahagian A, B & C


Tajuk-tajuk pentingTahun 2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016-SK & SJK

1. Lawatan ke sebuah tempat yang menarik(2014(B)SK)

2. Pengalaman terlibat dalam satu aktiviti-majlis hari lahir, perkahwinan (2009-(B) SJK), aktiviti di sekolah(2009-(B) SJK)(2011(A)SJK)(2012(B) SK)(2014(A)SJK), bercuti(2010-(B)SJK)(2011(B)SK), aktiviti di  rumah (2010(A)SK)(2011(A)SK), aktiviti di luar rumah (2014(A)SK), aktiviti cuti sekolah (2015-(A)SJK)

3. Sukan (2009 SK)/Kebaikan Bersukan (2013 (B)SJK)

4. Kokurikulum

5. Perpustakaan(2014(B)SK)

6. Komputer

7. Kebersihan (2009 SJK)(2011(B)SJK)  /kesihatan diri / Gaya hidup sihat (2016 (B)SJK)

8. Mengenang jasa ibu bapa, guru, orang tua (cara menghormati) (2013 (B)SK)

9. Tindakan yang dijalankan dalam satu-satu situasi (2012 SJK), Bantuan mangsa banjir         
    (2016 (A)  SK)

10.Autobiografi

11. Cara-cara/persediaan menghadapi peperiksaan (2009 (B) SK)

12. Cara-cara/bagaimana menjadi murid yang cemerlang/orang yang berguna

13. Majlis perpisahan seseorang (Guru 2016 (C)SK)

14. Perkelahan

15. Perkhemahan (2010(A) SJK) / (2010 (B) SK) (2014(B)SJK)

16. Hobi (Permainan 2010 (B)SJK)

17. Soalan-soalan yang berkaitan dengan nilai murni (2009 (B)SK) / (2016(B)SK), akhiri cerita
      (2015(B)SK)


18. Gotong-royong (2009(A) SJK) / (2009(A) SK) / (2016(A) SJK), Gotong-royong majlis   
      kenduri (2015 (A)SK)

19. Kem Motivasi/Kecemerlangan UPSR (2010(B) SK)

20. Hari Kebangsaan/HariKantin/Hari Ucapan dan Penyampaian Hadiah (2013 (B)SJK) /
      (2016(C)SJK) / (2015(B)SK)

21. Pengalaman menyaksikan pertandingan

23. Pameran (Buku)

24. Peristiwa yang tidak dapat dilupakan/menggembirakan (2013 (B) SJK)

25. Kebaikan/Faedah belajar berkumpulan

26. Meraikan kejayaan seseorang

27. Cara-cara Menjaga Alam Sekitar/Memelihara alam sekitar

28. Keluarga- aktiviti hari minggu, aktiviti bersama

29. Cara-cara menjaga keceriaan/kebersihan sekolah/rumah  (2013 (B)SK)

30. Hari Guru (2011-(B)SJK)/Hari Kanak-kanak/Hari Kokurikulum/pertandingan di      
      sekolah  (2011(B)SK)

31. Hadiah yang saya inginkan

32. Persediaan-persediaan – menghadapi perkelahan / peperiksaan/pertandingan/  
      perayaan  (2013(B)SK)

33. Pengalaman menyambut  perayaan (2015-(B)SJK)

34. Kebaikan Buah-buahan tempatan  (2015-(B)SJK)

35. Langkah-langkah mengatasi kemalangan jalan raya (2015-(B)SJK)

36. Sahabat/Kawan/Rakan yang baik (2016 (C) SJK)

37. Kebaikan/Keburukan Menonton Televisyen/Internet (TV 2015(B)SK)

Nota : 2005-2015 : Bahagian A Bina Ayat, Bahagian B Karangan, Bahagian C Nilai Murni

            Mulai 2016 : Bahagian A Bina Ayat, Bahagian B Ulasan, Bahagian C Karangan