Tuesday, August 9, 2016

FOKUS BAHASA MELAYU UPSR 2016 MENGIKUT BUKU TEKS TAHUN 4,5 & 6 DAN DSKP.

PEMAHAMAN BAHAGIAN A
Kuasai semua aspek Sistem Bahasa dalam DSKP
ASPEK  TATABAHASA  YANG  DIUJI
            1.      Kata Ganti Nama
            2.      Kata Kerja
            3.      Kata Adjektif
            4.      Kata Hubung
            5.      Kata Penguat
            6.      Kata BIlangan
            7.      Kata Arah
            8.      Kata Ganda
            9.      Penjodoh Bilangan
          10. Peribahasa
          11. Imbuhan
          12. Penanda Wancana
          13. Sinonim
          14. Antonim
          15. Pilih jawapan yang tepat
          16. Pilih soalan yang tepat
          17. penggunaan kata banyak makna dalam ayat
          18. Ayat sama maksud
          19. Pilih ayat yang betul

PEMAHAMAN BAHAGIAN B
Soalan 21
a.     Isi tempat kosong dalam petikan.**
b.     https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTfTjLAeu3f7fMi4D8MoYYDida0JFmvh_vt-dUyU0co0u_9OOW2Isi tempat kosong berdasarkan soalan
                                                  FOKUS 2016
                                                          Kata Hubung/Kata Sendi Nama/
                                                           Kata Adjektif/Kata Kerja
 
                                                                                                    


Soalan 22 a)
a.     Tulis ayat tanya berdasarkan jawapan.**
b.     Tulis ayat aktif dan ayat pasif.*
c.     Tulis cakap ajuk dan cakap pindah.*
d.     Tulis ayat yang betul.
e.     Tulis ayat songsang.
f.       
      RUJUK DSKP TATABAHASA
 
Dan lain-lain


Soalan 22 b)
Soalan dialog yang menjurus kepada :
-memberikan respons terhadap ayat perintah**
-memahami pesanan dan menyampaikan pesanan**
**pastikan penggunaan kata gelaran dan kata ganti nama diri yang betul. Perhatikan
siapa yang lebih tinggi darjat  atau kedudukannya.**
RUJUK DSKP :
1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap
 sesuatu arahan berdasarkan ayat perintah dalam pelbagai 
 situasi dengan betul.

1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons
 terhadap ayat tanya dengan betul.

1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons
 terhadap pesanan dan menyampaikan pesanan dengan 
menggunakan bahasa yang santun dalam pelbagai situasi.

1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata
 gelaran yang sesuai secara bertatasusila.

1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan 
kata ganti nama yang sesuai dengan betul secara bertatasusila.

1.4.4 Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dengan 
memberikan alasan yang sesuai dalam situasi formal dan tidak
 formal secara bertatasusila.

 
                         


Soalan 22 c)
Soalan peribahasa yang berdasarkan gambar tunggal.Tumpukan pada buku teks.Tulis jawapan lengkap.Peribahasa meliputi perumpamaan, simpulan bahasa, kata-kata hikmat, bandingan semacam dan lain-lain.
FOKUS – Perumpamaan yang mudah.
 
 Contoh : Peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar tersebut ialah bagai aur dengan
tebing.

Soalan 23/24/25.
Rujuk contoh daripada Lembaga Peperiksaan sebagai garis panduan.
23    a) lengkapkan perkataan/rangkai kata/frasa
     b) soalanberdasarkan bahan stimulus
     c) padankan BETUL atau SALAH

24   a) berikan maksud
    b) soalan berdasarkan stimulus
    c) soalan berdasarkan stimulus
    d) soalan KBAT berbentuk memberikan penjelasan.

25   a) berikan maksud rangkap dalam puisi
b) soalan berdasarkan stimulus
c) tandakan  √ atau X
d) soalan KBAT berbentuk memberikan penjelasan

RUJUK DSKP :
2.5.1 Membaca dan memahami bahan untuk memindahkan maklumat dalam bentuk grafik

2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan untuk memindahkan maklumat mengikut keutamaan dalam bentuk prosa.

2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan untuk memindahkan maklumat dalam bentuk grafik, puisi dan prosa.


 2.6.1 Membaca bahan sastera yang sesuai untuk menghasilkan idea baharu.
2.6.2 Membaca bahan bukan sastera untuk menghasilkan idea baharu.
3.3.3 Membina dan menulis jawapan secara kritis dan kreatif dengan betul.
3.5.2 Mencatat maklumat daripada pelbagai sumber dalam bentuk grafik.http://img02.tooopen.com/downs/images/2010/10/5/sy_20101005203637495042.jpg
FOKUS UPSR 2016
BAHAGIAN A (MEMINDAHKAN MAKLUMAT)
Arahan soalan – Tulis lima ayat tentang AKTIVITI* / SUASANA / GAMBAR* / CARA-CARA*** /
KEPENTINGAN**/  FAEDAH / KEGUNAAN
FOKUS UTAMA :
Aktiviti / Suasana / Gambar : Sukan, Hari Kebangsaan, Gotong-royong, Kantin, Pusat Sumber, Halaman rumah, Ruang tamu, berkelah
Cara-cara : Murid Cemerlang, Menjaga Kesihatan, Keselamatan Jalan Raya, Menjaga Kebersihan, Mengisi Masa Lapang
Kepentingan : Mematuhi peraturan di Pusat Sumber, Kantin, Jalan Raya, Menjaga Kesihatan/Kebersihan, Bersukan
 
RUJUK DSKP :
1.5.1 Bercerita dengan sebutan dan intonasi yang betul dengan menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi bahasa yang indah.

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara dengan sebutan dan intonasi yang betul dengan menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi bahasa yang indah.

2.3.1 Membaca sesuatu bahan yang mengandungi jenis ayat dan ragam ayat secara mekanis.

2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal, dan ayat majmuk dengan pelbagai keterangan secara mekanis.

2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan untuk memindahkan 
maklumat mengikut keutamaan ke dalam bentuk prosa.

2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan untuk memindahkan 
maklumat kepada bentuk grafik, puisi atau prosa.
3.3.3 Membina dan menulis jawapan secara kritis dan kreatif dengan betul. 
5.2.3 Memahami dan menggunakan pelbagai kata majmuk dalam pelbagai situasi dengan betul.

5.3.1 Memahami dan membina ayat songsang yang betul dalam pelbagai 
situasi.

 


MAKLUMAT TAMBAHAN :
 
 BAHAGIAN B (MENULIS ULASAN)
Arahan soalan : Tulis ulasan tentang PETIKAN* / GAMBAR*.
Pastikan anda  MEMBACA dan MEMAHAMI KEHENDAK ARAHAN soalan.
RUJUK DSKP :
2.4.1 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat ulasan yang tepat
2.4.2 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat rumusan yang betul.
2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat keputusan dengan memberikan alasan.
KEMAHIRAN MENULIS.Standard Kandungan
3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan sastera dan bukan sastera dengan menggunakan ayat yang gramatis.

 
MAKLUMAT TAMBAHAN :
 BAHAGIAN C (MENULIS KARANGAN)
**Baca arahan soalan dan kenal pasti soalan dan formatnya. Pilih karangan yang anda
dapat hasilkan/tulis dengan baik.  Jangan bimbang dengan Soalan 2 yang mungkin
berbentuk puisi kerana kehendak soalan karangan itu penting.

FOKUS UTAMA : Format : Keperihalan/pengalaman, Laporan, Catatan, Syarahan, Cerita, Fakta, Surat Tak Rasmi
TAJUK SJK : Sambutan Hari Lahir, Lawatan ke tempat yang menarik, Gotong-royong, Orang yang disayangi, Guru Saya, Faedah Bersukan, Pentingnya Menjaga Kebersihan/Kesihatan, Amalan hidup sihat, Sahabat baik saya, Perkhemahan, Perkelahan, Hari Sukan, Semangat Kejiranan, Sambutan Hari Kanak-kanak, Faedah Menabung, Murid Cemerlang, Kem Motivasi
TAJUK SK : Perkhemahan, Aktiviti masa cuti sekolah, Faedah Membaca, Lawatan, Pentingnya Menjaga Kebersihan/Kesihatan, Gotong-royong,  Sambutan Hari Kebangsaan, Tokoh Yang Dikagumi, Alam Sekitar, Gaya Hidup Sihat, Kawan Baik Saya, Sambutan Hari Kemerdekaan, Barangan Buatan Malaysia, Aktiviti Minggu Bahasa, Sambutan Hari Kanak-kanak, Murid Cemerlang
TAMBAHAN :
 
 RUJUK DSKP :
3.3.4 Membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan.
3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan secara kohesi dan koheran.
3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat dalam bentuk karangan berformat dengan menggunakan bahasa yang santun.
3.7.1 Menghasilkan perenggan yang kohesi dan koheran dengan betul.
3.7.2 Menghasilkan penulisan imaginatif dan deskriptif dengan bahasa yang menarik.

 
 

Sunday, September 6, 2015

TIP BAHASA MELAYU TERKINI

TATABAHASA
Daripada analisis dan pemerhatian saya, saya dapati peribahasa yang diutarakan di dalam kertas pemahaman SJK dan SK tidak sukar. Kesemua peribahasa (perumpamaan dan simpulan bahasa) sudah dikuasai oleh murid-murid sejak tahun 3. Sebahagiannya berulang. Cuba dapatkan kedua-dua soalan betul kerana markahnya 5.
Contoh simpulan bahasa : Cuba murid-murid baca pada saat-saat akhir ini :
1. berkaitan ringan - ringan mulut, ringan tangan, ringan tulang.....
2. berkaitan mata - mata air, mata keranjang, mata pencarian....
3. berkaitan langkah - langkah kiri, langkah kanan, langkah seribu, langkah bendul....
4. berkaitan harga - harga diri, harga mati,....
5. berkaitan hati - ambil hati, hati batu, murah hati, keras hati.....
6. berkaitan angin - cangkul angin, naik angin, atas angin, bawah angin....
7. berkaitan wang - wang saku, wang kopi.....
8. berkaitan naik - naik angin, naik darah.....

Contoh perumpamaan :
1. bagai aur dengan tebing
2. bagai isi dengan kuku
3. bagai pungguk rindukan bulan
4. bagai bulan dipagari bintang
5. seperti cincin dengan permata
6. bagai pinang dibelah dua
7. seperti tikus membaiki labu
8. bagai tikus jatuh ke beras
9. bagai pahat dengan penukul

Bahasa Istana :
1. gering - sakit.
2. mangkat - meninggal dunia
3. bersiram - mandi
4. beradu - tidur
5. berangkat - bertolak
6. bertitah - berkata
7. bersantap - makan

Perhatian : 
Murid-murid haruslah mendapatkan jawapan yang betul untuk soalan daripada 1 hingga 19/20 supaya peluang mendapat A adalah tinggi. Soalan-soalan di bahagian ini kebanyakannya aras mudah dan sederhana dan sedikit sahaja sukar.

PENULISAN
Atas permintaan daripada ramai guru dan murid, saya sertakan tajuk-tajuk yang diharapkan dapat membantu calon-calon. 
1. Faedah Membaca.
2 .Pengalaman Menyaksikan Pertandingan
3. Pengalaman Lawatan Sambil Belajar
4. Pengalaman Bercuti
5. Pengalaman Bersukan
6. Hari Ucapan dan Penyampaian Hadiah
7. Kebersihan dan Keceriaan Kelas
8. Perpisahan Murid Tahun 6
9. Kejayaan dalam Satu Pertandingan
10.Tokoh Murid
11.Kem Motivasi
12.Perkhemahan

TIP UPSR BUKU TEKS SJK 2015
Tahun 4
1. m/s 13 – 23        - Sekolah Gemilang
Bina Ayat – Aktiviti di sekolah
 Karangan – Lawatan sambil belajar, Temu ramah dengan tokoh murid,  Menjaga kebersihan dan keceriaan sekolah
Nilai murni – bertanggungjawab, mengenang jasa, bersyukur, rajin, dll
 2. m/s 36 – 38      Menuju Ke Puncak Jaya
Bina Ayat – Kejayaan individu, aktiviti individu
Karangan – Usaha Tangga Kejayaan, Murid Cemerlang
Nilai Murni – rajin, bertanggungjawab, berusaha, gigih, bersyukur, bertanggungjawab dll
3. m/s 95 – 99      - Makanan Berkhasiat Hidup Sihat
Bina Ayat – Makanan seimbang, suasana di pasar, aktiviti keluarga
Karangan – Pentingnya Makanan Seimbang, Menjaga Kesihatan, Penting Membawa Bekal
Nilai Murni – menjaga kesihatan diri, menjaga kebersihan diri, menghargai masa, rajin dll
4. m/s 120-129      - Nikmat Kemerdekaan
Bina Ayat – Suasana Hari Kemerdekaan
Karangan – Sambutan Hari Kebangsaan, Tokoh Negara yang Dikagumi, Tokoh Yang Dihormati
Nilai Murni – patriotisme, taat, cinta akan negara, mengenang jasa, berdisiplin, patuh dll

Tahun 5
1. m/s 13 – 22        - Aktiviti Sekolah
Bina Ayat – Aktiviti di Sekolah
Karangan – Kokurikulum, Komputer, Pentingnya Bersukan, Aktiviti Pertandingan, Menjaga Kebersihan dan Keceriaan, Perkhemahan, Kem Motivasi, Hari Ucapan dan Penyampaian Hadiah
Nilai Murni – kerajinan, mengenang jasa, bertanggungjawab, berdisiplin, menghargai masa, menghormati dll
2. m/s 24 – 34      - Kempen Budi Bahasa
Bina Ayat – Berkaitan Amalan Nilai Murni, Pusat Sumber, aktiviti di sekolah
Karangan – Pentingnya Membaca, Pentingnya Pusat Sumber, Cara-cara Menggunakan Masa, Rumah Terbuka, Satu-satu majlis di sekolah/rumah
Nilai Murni – berbudi bahasa, bersopan-santun, mengenang jasa, menghargai masa, menghormati, mematuhi peraturan dll
3. m/s 36 – 43      - Selamatkan Alam Sekitar
Bina Ayat – Bergotong-royong, Menjaga Kebersihan Kampung/Sekolah/Rumah, Kitar Semula
Karangan – Pentingnya Menjaga Alam Sekitar, Amalan Bergotong-royong, Pentingnya Kitar Semula, Menjaga Kebersihan Kawasan
Nilai Murni – Menghargai alam sekitar, bersyukur, mematuhi peraturan, berdisiplin, menjaga kebersihan, bertanggungjawab dll
4. m/s 56 – 58     - Gaya Hidup Sihat
Bina Ayat – Aktiviti keluarga, aktiviti di sekolah, Sukan Sekolah, Permainan
Karangan – Sukan Tahunan Sekolah, Pentingnya Bersukan/Beriadah, Cara-cara Menjaga Kesihatan Diri
Nilai Murni – menjaga kesihatan diri, bertanggungjawab, bersyukur, rajin dll
5. m/s 77 – 79       - Menjejaki Kemerdekaan
Bina Ayat – Suasana Hari Kemerdekaan
Karangan – Sambutan Hari Kebangsaan, Persediaan Menghadapi Sambutan Hari Kebangsaan
Nilai Murni – patriotisme, taat, cinta akan negara, mengenang jasa, berdisiplin, patuh dll
6. m/s 95            - Keistimewaan Setempat
Bina Ayat – Lawatan, Berkelah
Karangan – Pengalaman Lawatan, Aktiviti Masa Cuti, Masa Lapang, Suasana Perkelahan
Nilai Murni – rajin, bertanggungjawab, menjaga keselamatan, mematuhi peraturan, menjaga kebersihan dll
7. m/s 119           - Kebudayaan Malaysia
Bina Ayat – Perayaan, Rumah Terbuka, Majlis (pelbagai)
Karangan – Sambutan Satu-satu Perayaan, Perpaduan
Nilai Murni – Menghormati, mengenang jasa, rajin, bertanggungjawab dll
8. m/s 131           - Kegiatan Ekonomi
Bina Ayat – Kegunaan (buluh, getah, kelapa dll), aktiviti keluarga
Karangan – Pengalaman bercuti, lawatan
Nilai Murni – bersyukur, menghargai alam sekitar, bertanggungjawab, menghormati
9. m/s 159 – 161    - Dunia Di Hujung Jari
Bina Ayat – Pameran Buku, Komputer
Karangan – Pentingnya Komputer, Pentingnya Internet, Pengalaman di Pameran Buku, Cara-cara Menggunakan Komputer
Nilai Murni – rajin, bertanggungjawab dll

Tahun 6
1. m/s 1- 12         - Bergaya ke Sekolah
Bina Ayat – Murid Cemerlang, Aktiviti di kelas, Pusat Sumber, Lawatan, Aktiviti Kokurikulum, Bersukan,  Permainan, Aktiviti harian
Karangan – Aktiviti-aktiviti sebagai Murid/ Aktiviti di Sekolah, Murid Cemerlang, Perkhemahan, Kokurikulum, Lawatan
Nilai Murni – menghargai masa, rajin, gigih, menghormati, mematuhi peraturan dll

2. m/s 13 - 24        - Sekolah Selesa Murid Ceria
Bina Ayat – Aktiviti di sekolah – berkebun, gotong-royong, keselamatan di luar pagar sekolah,
Karangan – Cara-cara Menjaga Kebersihan dan Keceriaan, Gotong-royong, Pengalaman Bertanding, Hari Kantin
Nilai Murni – menghargai budi, rajin, berdisiplin, bertanggungjawab, menjaga keselamatan, mematuhi peraturan sekolah, bekerjasama dll

3. m/s 25 - 36        - Seronoknya Belajar
Bina Ayat – Murid Cemerlang, Aktiviti di kelas, Aktiviti di Sekolah
Karangan – Cara-cara Belajar Berkesan, Murid Cemerlang, Cara-cara Menghadapi peperiksaan, Pentingnya Pusat Sumber, Pengalaman Yang Menggembirakan  (lulus peperiksaan)
Nilai Murni – rajin,  gigih, bertanggungjawab, menghargai jasa, dll
4. m/s 62 – 73       - Kami Anak Malaysia
Bina Ayat – Pertandingan di sekolah
Karangan – Minggu Bahasa, Aktiviti-aktiviti/Pertandingan-pertandingan Yang Dijalankan Di Sekolah , Pentingnya Perpaduan, Tokoh/Orang Yang Dikagumi/Hormati
Nilai Murni – gigih, berusaha, kerajinan, patuh, menghormati dll
5. m/s 74 - 85       - Seni Tradisi Kebangsaan Kita
Bina Ayat – Cara-cara Menghasilkan (Sesuatu), Aktiviti Persembahan
Karangan – Permainan Tradisional, Pengalaman Meraikan Sambutan Satu-satu Perayaan, Satu-satu Majlis
Nilai Murni – bersyukur, rajin, dll
 6. m/s 133 - 143    Jasamu Dikenang
Bina Ayat – Sukan
Karangan – Hari Sukan, Temu ramah Tokoh
Nilai Murni – rajin, usaha, gigih, menjaga kesihatan diri dll
7. m/s 166 – 178    - Malaysiaku Gemilang
Bina Ayat – Aktiviti-aktiviti Individu
Karangan – Cara-cara Mencapai Kejayaan, Temu ramah Tokoh Sukan
Nilai Murni – mengenang jasa, bersyukur, rajin, dll

TIP UPSR BUKU TEKS SK 2015
Tahun 4.

Unit 4 - Minggu Kokurikulum (m/s 43-56)
Bina Ayat – Suasana Hari Kantin, aktiviti kokurikulum, perkhemahan
Karangan – Faedah/Pentingnya Kokurikulum, Faedah Perkhemahan, Hari Kantin, Aktiviti Kokurikulum, Pertandingan Yang Disertai, Tokoh Sukan
Nilai Murni – berdisiplin, bertanggungjawab, menghargai masa, rajin dll

Unit 5 - Sentiasa Berhemat Kita Selamat (m/s 57 - 72)
Bina Ayat – Suasana keselamatan di luar pagar sekolah, Suasana banjir, suasana bantuan kepada mangsa
Karangan – Pengalaman banjir, menghadapi kebakaran dll,  soalan berbentuk tindakan dan cara mengatasi, Cara-cara Mengatasi Kemalangan Jalan Raya
Nilai Murni – menjaga keselamatan diri/harta benda, mematuhi peraturan, bertanggungjawab, bersyukur, dll

Unit 6 - Hargai Warisan Kita (m/s 73 - 85)
Bina Ayat – Suasana Lawatan, Suasana Pameran Buku, Aktiviti individu
Karangan – Pengalaman Lawtan/Lawatan Sambil Belajar, Tokoh Yang Saya Kagumi/Hormati/Sayangi, Lawatan Ke Pameran Buku
Nilai Murni – menghargai warisan/harta benda, bersyukur, mengenang budi, bertanggungjawab, mematuhi peraturan dll

Unit 8 - Rakyat Cergas Negara Maju (m/s 101-114)
Bina Ayat – Hari Sukan, Permainan, Aktiviti Pertandingan
Karangan – Suasana Hari Sukan, Permainan yang digemari, Tokoh Sukan, Cara-cara Menjaga Kesihatan, Cara-cara Memajukan Sukan Negara
Nilai Murni – menjaga kesihatan/kebersihan diri, berusaha, rajin, bertanggungjawab dll

Unit 14-Wawasan Kita (m/s 187 - 202)
Bina Ayat – Perpustakaan, Hari Anugerah Murid Cemerlang/Sekolah Cemerlang, Individu Berjaya
Karangan – Faedah Perpustakaan, Majlis Ucapan dan Penyampaian Hadiah, Perpisahan Murid Tahun 6, Murid Cemerlang, Cara-cara Berjaya Dalam Peperiksaan, Faedah Belajar Berkumpulan, Persediaan-persediaan menghadapi Peperiksaan
Nilai Murni – Mematuhi peraturan sekolah, menjaga keselamatan diri, rajin, menghargai jasa, berdisiplin dll
  
Tahun 5

Unit 2 - Institusi Pelajaran (m/s 15-28)
Bina Ayat – Aktiviti di Sekolah, Perhimpunan
Karangan – Cara-cara Menjaga Kebersihan dan Keceriaan Sekolah, Faedah Mematuhi Peraturan Sekolah, Hari Ucapan dan Penyampaian Hadiah, Tokoh Murid/Guru
Nilai Murni – bertanggungjawab, rajin, mengamalkan kebersihan alam sekitar dll

Unit 3 - Kemasyarakatan (m/s 29-42)
Bina Ayat – Lawatan (ke rumah OKU, orang tua dll), Gotong-royong (sekolah/luar), Kitar Semula, Aktiviti di sekolah, Sesuatu Majlis, Sukan/Sukaneka
Karangan – Pengalaman Lawatan (ke rumah OKU, orang tua dll), Pentingnya Hidup Berjiran, Faedah Mengitar Semula, Pentingnya Menjaga Alam Sekitar, Sesuatu majlis (hari lahir, hari perayaan)
Nilai Murni – bersyukur, menghormati, mengamalkan kasih sayang, menjaga kebersihan alam sekitar, dll

Unit 10-Nilai Murni (m/s 127-140)
Bina Ayat – Berkaitan Amalan Nilai Murni, Pusat Sumber, aktiviti di sekolah, gotong-royong,
Karangan – Pentingnya Membaca, Pentingnya Pusat Sumber, Cara-cara Menggunakan Masa,  Lawatan (ke rumah OKU, orang tua dll), Tokoh Cemerlang
Nilai Murni – berbudi bahasa, bersopan-santun, mengenang jasa, menghargai masa, menghormati, mematuhi peraturan dll

Unit 11-Patriotisme (m/s 141-154)
Bina Ayat – Suasana Hari Kemerdekaan
Karangan – Sambutan Hari Kebangsaan, Persediaan Menghadapi Sambutan Hari Kebangsaan
Nilai Murni – patriotisme, taat, cinta akan negara, mengenang jasa, berdisiplin, patuh dll

Unit 13-Kegigihan (m/s 169-182)
Bina Ayat – Tokoh Murid Cemerlang, Aktiviti di Kelas, Perpustakaan
Karangan – Tokoh Murid, Cara-cara Menjadi Murid Cemerlang
Nilai Murni – menghormati, rajin, bertanggungjawab, menghargai budi dll

Unit 14-Keselamatan Jalan Raya (m/s 183-196)
Bina Ayat – Keselamatan di luar sekolah
Karangan – Cara-cara Mengelakkan Kemalangan Jalan raya
Nilai Murni – menjaga keselamatan diri, bersyukur, mematuhi peraturan sekolah dll

 Tahun 6

Unit 1 - Keluarga Kreatif (m/s 1-14)
Bina Ayat – Cita-cita Individu, Cara-cara Membuat Sesuatu (tikar dll), Lawatan dll
Karangan – Lawatan ke Pameran Buku, Cara-cara Mencapai Cita-cita, Semangat kejiranan, Suasana di Kampung
Nilai Murni- menghargai masa, berdisiplin, bertanggungjawab dll

Unit 3 - Sekolahku (m/s 29-42)
Bina Ayat – Aktiviti di sekolah
Karangan – Lawatan sambil belajar, Temu ramah dengan tokoh murid,  Menjaga kebersihan dan keceriaan sekolah, Hari Kecemerlangan Sekolah, Murid Cemerlang, Aktiviti Harian Individu, Faedah Gotong-royong
Nilai murni – bertanggungjawab, mengenang jasa, bersyukur, rajin, dll

Unit 4 - Sentiasa Berhemat, Semua Selamat (m/s 43-56)
Bina Ayat – Suasana Keselamatan
Karangan – Pentingnya Menjaga Keselamatan di Jalan raya/Sekolah, Kempen Keselamatan Jalan Raya
Nilai Murni – menjaga keselamatan diri, mematuhi peraturan, bersabar, berdisiplin dll

Unit 6 - Rencamnya Budaya Kita (m/s 71-84)
Bina Ayat – Aktiviti di Sekolah
Karangan – Sambutan pelbagai perayaan di Malaysia, Satu-satu Majlis, Lawatan ke tempat menarik, Keistimewaan tempat-tempat menarik di negara kita
Nilai Murni – bersyukur, bersatu padu, menghargai warisan dll

Unit 7 - Jauh Perjalanan Luas Pandangan (m/s 85- 98)
Bina Ayat – Lawatan, Berkelah
Karangan – Pengalaman Lawatan, Aktiviti Masa Cuti, Masa Lapang, Suasana Perkelahan
Nilai Murni – rajin, bertanggungjawab, menjaga keselamatan, mematuhi peraturan, menjaga kebersihan dll